CÔNG TY CỔ PHẨN NỒI HƠI VÀ THIẾT BỊ NHIỆT MIỀN TRUNG

 Địa chỉ: Lô 20 KCN Đình Hương, Tây bắc Ga Phường Đông Cương TP. Thanh Hóa

 Hotline: 02373 726 388 | Fax: 02373 726 388

 Email: Thietbinhietmientrung@gmail.com

 Website: www.lohoilosay.com